0

พฤติกรรมการสูบบุหรี่

พฤติกรรมการสูบบุหรี่


2019-11-29 11:39:34

พฤติกรรมการสูบบุหรี่


   พฤติกรรมอาการที่บ่งบอกว่าผู้สูบบุหรี่ติดบุหรี่มาก ที่สำคัญมี 5 อาการ  ได้แก่ 

  1. ต้องสูบมวนแรกหลังตื่นนอนภายใน 30 นาที   
  2. สูบมากกว่าวันละ 1 ซอง  
  3. แม้ไม่สบายก็สูบ 
  4. เคยเลิกสูบแล้วแต่กลับไปสูบใหม่ 
  5. อยู่ในที่ห้ามสูบแล้วต้องหลบออกไปสูบบุหรี่      


      ทำไมผู้สูบบุหรี่ถึงติดบุหรี่

ผู้สูบบุหรี่เสพติดบุหรี่เนื่องจาก 4 ปัจจัย ได้แก่ การเสพติดสารนิโคติน การเสพติดทางอารมณ์และจิตใจ การเสพติดทางพฤติกรรมและสังคม และความเคยชิน เช่น ระหว่างการดื่มชากาแฟ หรือสังสรรค์ในวงเหล้า ซึ่งปัจจัยทั้ง 4 ข้อนั้นมีผลมากหรือน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละคน


      ทำไมหลายๆคนจึงเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้

การเลิกบุหรี่ส่งผลดีทั้งต่อร่างกาย จิตใจ การเงิน และสังคม อย่างไรก็ตามมีผู้สูบบุหรี่เพียง 70% เท่านั้นที่ต้องการจะเลิก และมีเพียง 50% เท่านั้นที่ได้เข้าสู่กระบวนการเลิกบุหรี่ อย่างไรก็ตาม ในแต่ละปีมีน้อยกว่า 10% ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้นานเป็นปี   โดยหนึ่งในอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้หรือกลับมาสูบบุหรี่ เพราะผู้สูบบุหรี่เกิดอาการถอนยา หรือขาดนิโคติน (nicotine withdraw) และการอยากบุหรี่ (craving) อย่างรุนแรง การถอนยา หรือ ขาดนิโคตินจะเกิดขึ้นภายใน 2 ชั่วโมงหลังหยุดสูบหรือลดการสูบบุหรี่ และจะรุนแรงมากขึ้นภายใน 1 – 2 วัน อาการจะยังคงอยู่ได้นานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน  ในขณะที่อาการอยากบุหรี่รุนแรงอาจอยู่ได้นานถึง 6 เดือน


       ทั้งนี้   ในกลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่มานาน   เมื่อหยุดสูบจะเกิดอาการขาดนิโคติน อาจพบอาการหงุดหงิด กระวนกระวาย โกรธง่าย วิตกกังวล ไม่มีสมาธิ อยู่ไม่นิ่ง ซึมเศร้า นอนไม่หลับ  ซึ่งจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง หากผู้ต้องการจะเลิกทนอาการเหล่านี้ได้ ใน 2-3 วัน โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรก อาการไม่สบายจะค่อยๆหายไป ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการติดแต่ละคน  ข้อมูลการวิจัยพบว่า 8 ใน 10 ของผู้ที่เลิกสูบสำเร็จ จะเลิกได้เองโดยการให้กำลังใจจากคนในครอบครัว หรือคนใกล้ชิด ไม่ต้องพึ่งคลินิกหรือยาช่วย   แต่ในรายที่ติดบุหรี่มาก อาจต้องพึ่งคลินิกและยาช่วยอดบุหรี่ รวมทั้งการให้คำปรึกษาช่วยสร้างกำลังใจ


      ตัวช่วยสำหรับการเลิกบุหรี่

นิโคตินทดแทน (Nicotine Replacement Therapy)

       นิโคตินทดแทนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดนิโคตินจากใบยาสูบนำมาเป็นผลิตเป็นยาในรูปแบบต่างๆ เพื่อชดเชยนิโคตินในเลือดให้มีเพียงพอที่จะป้องกันอาการถอนยาหลังจากผู้สูบเริ่มเข้าสู่กระบวนการเลิกบุหรี่


ทางเลือกใหม่ที่ใครๆก็เลิกบุหรี่ได้ด้วย RELX

          นวัฒกรรมที่ให้นิคโคตินทนแทน ด้วยรูปแบบที่สวยงาม ดีไซล์ที่ดูดีเรียบหรู พร้อมทั้งฟิวการดูดที่ไม่แตกต่างจากเดิม แต่เพิ่มเติมความดูดี มีสไตล์ พร้อมทั้งสุขภาพที่ปลอดภัยกับตัวคุณและคนรอบข้าง 

ดูข้อมูล RELX เพิ่มเติมคลิก


สั่งซื้อCLICK